TV, bredband och telefon

I vår månadsavgift ingår basutbud av telia TriplePaly (IP-TV, IP-telefoni, bredband).

Vi har sedan hösten 2012 kanalpaket Stor som basutbud ingående i månadsavgiften. Det är just nu (201505) 55 kanaler och 43 playtjänster med 1000-tals inspelade program, serier och filmer som du kan se när du vill. 

Här kan du läsa mer om kanalpaktetet: http://www.telia.se/privat/tv/tvpaket/produkt/stor&intcmp=omTv_lasmerochbestall_stor

Vad gäller bredbandshastigheten som ingår i månadsavgift så är den:
Telia Bredband 100/10. Det innebär Nerströmshastighet 50 - 100Mbits/s. Uppströmshastighet 8 - 10 Mbits/s. 

Nedströmshastighet är med den hastighet du kan ta emot filer. Uppströmshastighet är med den hastighet du kan skicka filer.