Parkering

Det finns parkeringsplatser att hyra utomhus på parkeringsdäcket 500 kr/mån eller garageplats i parkeringshuset  under för 700 kr/mån.

För närvarande (23-04-14) är det kö till till garaget men det finns lediga platser på p-däcket.

Om du vill hyra en p-plats kontakta styrelsen, till mailadress: brommahojden@gmail.com

Nedan kan du se aktuell väntelista till garaget:

Köplats 1: (14-05-27) LGH 081 Står på plats 1, önskar ordinarie plats

Köplats 2: (15-06-30) LGH 172 Har garageplats, önskar extraplats i garage

Köplats 3: (18-05-28) LGH 171 Står på p-däck, önskar garageplats

Köplats 4: (21-02-04) LGH 113 Står på p-däck, önskar garageplats

Köplats 5: (22-03-25) LGH 043 Står på p-däck, önskar garageplats

Köplats 6: (22-09-01) LGH 022 Står på p-däck, önskar garageplats