Vattenskador

Här nedan är utdrag ur ett dokument med frågor och svar som Borätt forum skickar till medlemmar/hyresgäster som drabbats av vattenskada:

Vattenskada eller vattenledningsskada, vad är vad?
I lagens mening så skiljer man på vattenskador och vattenledningsskador. Definitionen av en vattenledningsskada är när utströmningen sker från trycksatt tappvattenledning, alla andra vattenskador räknas som just vattenskador.

Beroende på om skadan bedöms vara en vattenledningsskada eller vattenskada så skiljer sig ansvarsfördelningen mellan föreningen och medlemmen åt.

Generellt för vattenskador kan sägas att skador på stommen är föreningens ansvar och ersätts genom föreningens försäkringsbolag och skador på ytskiktet är medlemmens ansvar och ersätts genom bostadsrättstillägget som antingen är ett kollektivt bostadsrättstillägg eller ett tillägg på din hemförsäkring.

Givetvis kan det finnas villkor i försäkringen som gör att en skada ej ersätts av försäkringsbolaget. Det här gör att flera försäkringsbolag kan vara involverade i en och samma skada.

Generellt för vattenledningsskador gäller att föreningen är ansvarig för att återställa stommen samt att återställa det skadade ytskiktet till lika samma standard som innan skadan skedde, detta gäller under förutsättning att det inte finns ett vållande.

Du har fått en vattenskada eller vattenledningsskada, vad händer nu? Beroende på om skadan bedömts som vattenskada eller vattenledningsskada så är hanteringen olika. Detta avgörs av föreningens försäkringsbolag och vi kommunicerar deras bedömning till er.

Vid en vattenskada kommer föreningen vara ansvarig för utredning, rivning, avfuktning och återställning av stomme. Som bostadsrättshavare är du själv ansvarig för dina ytskikt och återställning av ytskiktet.

Vid en vattenledningsskada kommer föreningen vara ansvarig för utredning, rivning, avfuktning och återställning av stomme och ytskikt.

Oavsett om skadan bedöms vara en vattenskada eller vattenledningsskada finns det saker som istället täcks av din hemförsäkring, bl.a. ersättningsboende och skador på lösöre.

Vad är ditt ansvar och vilka kostnader står du för?
Som bostadsrättshavare är ditt ansvar tät- och ytskikt, och eventuellt andra delar som tex golvbrunn och innerväggar. Det är föreningens stadgar, bostadsrättslagen och vilken typ av skada (vattenskada eller vattenledningsskada) som reglerar ditt ansvar.

Vad är stomme?
Med stomme menas husets konstruktion. Stommen ligger under
ytskiktet/tätskiktet och är föreningens ansvar att underhålla och renovera.

Vad är tätskikt?
Tätskikt ska enligt gällande regler finnas i varje badrum och våtutrymme. Det är tätskiktet som gör att vatten och fukt inte tränger ut i stommen och ner till grannen. Tätskikt skiljer stommen från ytskiktet och finns under kakel/klinker/plastmatta/badrumstapen. Ett tätskikt håller ungefär 25 år och är ditt ansvar att det underhålls.

Vad är ytskikt?
Ytskikt är enkelt uttryckt det som syns i ett rum. I ett badrum är ytskiktet till exempel klinker, plastmatta, kakel, badrumstapet, färg och tapeter.

Vad är åldersavdrag?
För alla skadade ytskikt och för olika installationer, tex rörsystem, dusch och toalettstol, gör försäkringsbolagen åldersavdrag enligt tabeller i försäkringsvilIkoren.

Åldersavdrag görs på både material- och arbetskostnad, det vill säga det arbete som har med materialet att göra. Avdraget motsvarar åldern på det material som skadats och som måste bytas ut. Vid en vattenskada får du därför själv betala mellanskillnaden upp till nypriset för återställandet av ytskiktet. Vid en vattenledningsskada tar föreningen kostnaden för åldersavdragen.

Vad betyder bostadsrättstillägg?
Ett bostadsrättstillägg bör alla som äger en bostadsrätt ha. Bostadsrättstillägget kan hjälpa till vid skador på det som du som bostadsrättshavare ansvarar för enligt föreningens stadgar. En del bostadsrättsföreningar har tecknat ett kollektivt bostadsrättstillägg. Har din förening inte tecknat ett kollektivt bostadsrättstillägg bör du teckna ett eget.

Hur lång tid kommer arbetet ta?
Hanteringen av vattenskador tar ofta lång tid. Det är ofta svårt att uppskatta hur lång tid de olika momenten tar, framför allt torkningen är svår att uppskatta. I början av en skada går det därför inte att uppskatta hur lång tid arbetet kommer att ta, men under arbetets gång kommer detta klarna.

Var ska jag bo?
Om du inte kan bo kvar behöver du ett evakueringsboende. Det är din hemförsäkring som kan hjälpa dig med detta och avgör om du har rätt till ersättningsboende. Det är viktigt att du anmäler vattenskadan till din hemförsäkring.

Vem svarar på mina frågor?
Borätt Forum besvarar dina inledandande frågor kring vad som kommer att hända och frågor kring ansvarsfördelningen initialt. I det här dokumentet har vi tagit upp några av de frågor som boende brukar ha i samband med en vattenskada/vattenledningsskada. När entreprenören startat arbetet med din skada är det främst denne du är i kontakt med. Därutöver behöver du själv se till att skaffa svar på dina frågor via din hemförsäkring och försäkringsbolaget där du har ditt bostadsrättstillägg.

Ska jag betala månadsavgiften när jag drabbats av en vattenskada/ vattenledningsskada?
Ja, om du har en bostadsrätt har du oftast inte rätt till sänkning av månadsavgiften även om du ej kan bo i din bostadsrätt under tiden arbete med skadan pågår.

Hur blir det med elförbrukningen?
Vid en skada behövs oftast en avfuktare kopplas in som torkar upp fukten. Beroende på hur blött det är efter skadan behöver avfuktning pågå under ca 4- 12 veckor. Eftersom avfuktaren kopplas till din el innebär det en ökad elförbrukning under en period. Den elförbrukningen blir du ersatt för när skadan är slutreglerad oavsett om det är en vattenskada eller vattenledningsskada.

Källa: Borätt forum 2022-01