Securitypolicy

På Brommahöjden har vi kameraövervakning i syfte att förhindra och utreda brott.

Information om behandlingen:
Lagringstid högst 7 dagar, vid misstanke om brott lämnas materialet till polis.

Registrerades rättigheter:
Som bevakad har du rättigheter, särskilt rätten att få tillgång till eller radering av dina personuppgifter. För mer information, ta kontakt med oss enligt nedan angivna alternativ.

Frågor - Kontaktuppgifter
Har du några frågor eller funderingar skicka ett mail till:
kamera.brommahojden@gmail.com