Fastighet och service

Klicka på någon av underrubrikerna i grönt ovan.

Om du vill göra några förändringar i din lägenhet behöver du styrelsens godkännande. För att ansöka om ok: Ladda hem PDF´n "Begäran om ändring" nedan, fylla i den och lämna in till styrelsen.

Styrelsen har skyldighet att ha kontroll över fastighetens skick inkl det som berör enskilda lägenheter. Därför har vi en systematisk genomgång av alla lägenheter med ca sex stycken om året. Mallen för protokollet som då används hittar du nedan i PDF´n "Checklista lgh"