Säkerhet

Här finns viktig information från Stockholms brandförsvar till alla hushåll.

Det är viktigt att alla i hushållet får ta del av denna information. En viktig sak att påminna om är att våra trapphus ska vara fria från saker som kan brinna (tidningar, kartonger) eller förhindra utrymning av huset (cyklar, barnvagnar).

Vi i styrelsen har varje månad regelbunden brandskyddskontroll i huset.

Du som är lägenhetsinnehavare är ansvarig för att ha minst två fungerande brandvarnare, för lägenheter under 60 kvm krävs det bara en. För den ännu mer intresserade finns det mer att läsa här:

www.storstockholm.brand.se

och på

www.storstockholm.brand.se

Nedan finns två bra PDFer om brand som du kan ladda hem och läsa.

Samt en PDF som sammanfattar vad som sades under ett möte hösten 2017 när säkerhetstjänsten var på besök.