Styrelse

Medlemmar i styrelsen 2023 - 2024

Från vänster i bild: Kenth Andersson, Stefan Bindzau, Johnny Hadegren, Malin Köhlmark,
Anders Josefsson - ordförande, Göran Axelsson, Ia Olsson, Cecilia Undén
.

Vi i styrelsen sammanträder ett flertal gånger per termin. Har du synpunkter, idéer eller frågor kontakta styrelsen via ett mail till brommahojden@gmail.com eller lägg ett brev i styrelsens postfack.