Ombyggnation av lägenhet

Den 1 januari 2023 trädde en ny lag i kraft som handlar om skyldigheter vid ägande av bostadsrätt.

Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd utföra en åtgärd i lägenheten som innefattar

  • ingrepp i en bärande konstruktion
  • installation eller ändring av ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten
  • installation eller ändring av anordning för ventilation
  • installation eller ändring av eldstad eller rökkanal, eller annan påverkan på brandskyddet
    eller
  • någon annan väsentlig förändring av lägenheten.

Den som vill göra förändring eller renovering av sin lägenhet, måste komma in med en utförlig skriftlig ansökan, för att få ett tillstånd av styrelsen.

Ladda ner PDFen nedan.

Fyll i PDFen, skriv under och bifoga:
• Ritningar
• Teknisk beskrivning
• Bygglov
• Fotografier
• Entreprenörers behörighets- och kvalitetsintyg
• Intyg från sakkunniga om hållfasthet, rördimensionering etcetera

Lägg sedan ditt material i föreningens postfack i entrén.