Felanmälan

Instruktion för boende

Felanmälan skall alltid ske till korrekt telefonnummer.
Uppge felets art, ditt namn, adress samt telefonnummer.

Vid jourfall på ordinarie arbetstid (månd-fred 8-16) anmäl till Sjödalens Bygg & Fastighetsservice AB
08-711 41 71 eller e-post felanmalan@sjodalens.se

Larm utanför kontorstid bör undvikas och endast ske i följande fall:
Vid fel eller haveri där följdskador kan uppstå och förvärras, tex vattenskada. Vid annat brådskande fall, tex vintertid då värmeanläggningen inte fungerar

Vid jourfall på icke ordinarie arbetstid och där avhjälpandet inte kan anstå till nästkommande arbetsdag anmäl till 08-657 77 20

 

OBS!
Utryckningar för åtgärdanden av mindre fel eller fel av icke akut karaktär debiteras den boende.